Svend Erik Pedersen

Svend Erik Pedersen  


SF Rødovre


SF

SF RØDOVRE
[SF Rødovre] Jeg er valgt for SF Rødovre til Kommunal bestyrelsen. Jeg er formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg og medlem af Børne- og Skoleudvalget. I SF Rødovre har vi etableret en arbejdsgrupper om forskellige temaer, som medlemmerne interesserer sig for. Der er god mulighed for at blive hørt både i den landspolitiske debat og i den lokale politiske debat ved at melde sig ind i SF Rødovre. Du kan være med til at gøre en forskel hvis du som vi synes at vi skal kombinere det grønne med det røde. Vi skal kæmpe for miljøet samtidig med at vi værner om de svage grupper i vores samfund.

TEKNIK & MILJØ
[SF Rødovre] Jeg er formand for kommunens Teknik- & Miljøudvalg. Udvalget beskæftiger sig med alle temaerne indenfor trafik, forurening, vand, affald, byggeområdet, varme, lokalplaner o.s.v.
Det er områder, som betyder meget for os alle sammen. Og der er ofte en omfattende dialog med borgerne om sagerne.
Denne dialog foregår primært direkte mellem borgeren og Teknisk Forvaltning. Men føler du behov for at drøfte din sag direkte med mig er du velkommen til at kontakte mig.
Jeg har ikke en fast træffetid men laver en konkret aftale i hvert enkelt tilfælde. Send en mail eller kontakt mig på telefonen: 36706179.

DEBATINDLÆG
KL's kamp imod lærerne - April 2013
Affaldsdebatten på sidespor - Maj 2013

 
SEND EN MAIL